Mezinárodní konference „DĚTI AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ“

                                     „Až pohled do očí vlastního dítěte nám dokáže otevřít ty naše.“

Cílem konference je zmapování různosti přístupů k těhotenství, porodu a rodinné politice v rámci vybraných zemí EU. Na konkrétním příkladu Německa, Francie, Holandska, Finska,  Slovenska a České republiky, budou prezentovány výrazné současné různosti i podobnosti mezi jednotlivými zeměmi. Konference chce otevřít veřejnou diskusi o dalších možnostech zlepšení rodinné politiky v ČR, akcentovat správné trendy a motivovat veřejnost, stávající i budoucí rodiče, mládež, ale i lékaře, odborníky, učitele, politiky a neziskové organizace k větší celospolečenské podpoře realizace kladných prorodinných opatření. Převzetím větší zodpovědnosti za šťastnou budoucnost našich dětí a rodin, tak podpoříme zdravý vývoj celé společnosti a státu.  

Promítání filmu - 3. května v 18:00 hod v Sále Břetislava Bakaly v Brně:

Moravská premiéra slovenského dokumentárního filmu MEDZI NAMI s následnou diskuzí s autorkou a režisérkou Zuzanou Límovou
Brněnská premiéra dokumentárního filmu Zuzany Límové z prostředí velké bratislavské porodnice. Film vzbudil na Slovensku obrovské emoce a otevřel diskuzi nad stavem slovenského porodnictví. I přes značnou snahu zabránit zveřejnění a šíření dokumentu, se filmu daří stále více a více otevírat otázku, zda je způsob rození dětí v našich krajinách skutečně tím nejlepším, co nám může současné zdravotnictví nabídnout. Podobné zamyšlení je stále aktuální i v našich českých podmínkách.

VSTUPENKY NA PROMÍTÁNÍ FILMU 3. května 2018 od 18:00 do 20:00 hod:    145 Kč  (v předprodeji 95 Kč)   K ZAKOUPENÍ ZDE

Mezinárodní konference - 4. května v Sále Břetislava Bakaly v Brně:

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 9:40  Zahájení konference

  • Představení Světového dne těhotenství 7. 5. Mgr. Michal Staněk, Světový den těhotenství, z. s.
  • Úvodní poselství Národního centra pro rodinu. 
  • Město Brno a Jihomoravský kraj - lídři v prorodinné politice, v podpoře porodnosti a v babyfriendly porodnictví nejen v rámci ČR. Představení prorodinné politiky města Brna a JM kraje, 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík a náměstek hejtmana JM kraje Mgr. Marek Šlapal.
  • Rodinná politika EU. Ing. Michaela Šojdrová, europoslankyně.

9:40 – 10:05 Porodní domy v Česku. Sny vs. realita

Nela Faltusová. Liga lidských práv, Brno

10:05 – 10:20 Přestávka na kávu

10:20 – 11:20 Jak to chodí ve skutečném porodním domě

Ruth Hofmeister - Porodní dům Stuttgart Mitte, Německo

11:20 – 11:50 Přežije český národ 21. století, nebo zmizí z mapy Evropy?

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D., vedoucí Ústavu demografie a aplikované statistiky FRRMS Mendelovy univerzity Brno.

11:50 – 12:50 Oběd


12:50 – 14:10 Co nejdůležitějšího musí máma udělat, když se jí narodí dítě

PhDr. Marek Herman

14:10 – 14:40  Správná podpora šestinedělky v porodnici i doma

Mgr. Petra Alexová - psycholožka, laktační poradkyně

14:40 – 14:55 přestávka na kávu

14:55 – 15:35 Laskavý císařský řez aneb jak na operaci s respektem

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., porodnice Jihlava

15:35– 16:35 Proč je stále výhodné rodit i doma

Dr. Jolanda Liebregts,  Holandsko. Lektorka seminářů APODAC zaměřující se na vzdělávání porodních asistentek směřujícího k rozvíjení jejich autonomie. Držitelka prestižního ocenění BART AWARD za rozvíjení interdisciplinární spolupráce.

16:35 – 16:50 přestávka na kávu

16:50 – 17:20 Úspěchy rodinné politiky Francie

Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha

17:20 - 17:40  Ze života svobodné školy - pedagogika s prostorem pro individualitu  

Eliška Lukonchik, spoluzakladatelka a ředitelka Sdružené školy Brno

17:40 – 18:00 Jaké to je, když máte více dětí? 

Diskuse s mnohočetnou rodinou.

19:00 – 21:00  2. ročník soutěže Těhotná MISS ČR 2018

Soutěž, ve které nejde o výšku ani o míry. Protože: „Krása je nádherná, ale pomíjivá hodnota. Přivést však na svět dítě je dar na celý život “
Předsedkyní poroty je čerstvá maminka a MISS ČR 2004 Jana Doleželová

Součástí konference bude výstava fotografií  na téma "těhotenství, děti, rodina".

Cena vstupenky na konferenci 4.5.2018:

v předprodeji 290 Kč   K ZAKOUPENÍ ZDE

v případě volné kapacity je možné zakoupit vstupenku i na místě za 390 Kč. Kapacita sálu je však omezená, proto doporučujeme pořídit vstupenku raději v předprodeji.

Konference je součástí doprovodných akcí Festivalu těhotenství a rodiny 7. 5. 2018, nad kterým převzala záštitu poslankyně parlamentu PhDr. Olga Richterová Ph.D.

 
"Porod je klíčová životní zkušenost. Má velký vliv na navázání vztahu dítěte a rodičů i třeba na rozhodnutí, zda mít další děti. Vážím si každé porodnice, kde k porodům přistupují individuálně a umožňují jejich přirozený průběh, pokud to je možné. Ze zkušeností mnoha žen ale vyplývá, že téměř třicet let po sametové revoluci jsou ženy v naší zemi nuceny podstupovat zákroky, se kterými nesouhlasí, a které jsou někdy i zbytečné (srov. někde rutinně používaný nástřih hráze). Je také značný tlak na urychlování porodů - a to pak vede k jejich medikalizaci. Podporuji možnost informované zodpovědné volby pro každou ženu. Ve velké úctě mám i porodní asistentky jako důležitou profesi mj. pro to, aby lékaři měli čas na komplikované porody a nemuseli se tolik věnovat těm fyziologickým."


Záštitu nad konferencí převzali také 1. náměstek primátora města Brna Mgr. Petr Hladík a náměstek hejtmana JM kraje Mgr. Marek Šlapal. 


Tváře a osobnosti konference:


Ing. Michaela Šojdrová

Poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL
V květnu 2014 zvolena poslankyní Evropského parlamentu a místopředsedkyní společné delegace poslanců KDU-ČSL a TOP 09/STAN při klubu Evropské lidové strany. Od roku 2010 působila v České školní inspekci a v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání při OECD.V letech 1996–2010 byla poslankyní Parlamentu ČR za KDU-ČSL, členka a místopředsedkyně výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělávání, kultury a rodinné politiky. V roce 2009 jí francouzský prezident udělil Řád za zásluhy. Činnost v Evropském Parlamentu:
Místopředsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) (do 17. 1. 2017), členka výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM), aktivní náhradnice ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), členka delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko, náhradnice v delegaci pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

 


Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.

ukončila v roce 2001 Mgr. studium na UK Praha, Přírodovědecké fakultě, katedře demografie a geodemografie a v roce 2002 rovněž na Filozofické fakultě, katedře sociologie. V roce 2009 pak dokončila Ph.D. studium na UK Praha, Přírodovědecké fakultě, katedře demografie a geodemografie. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. v oddělení rodinné politiky.  Tematicky se zabývá především rodinnou politikou, demografií a sociologií rodiny. V posledních letech se účastnila výzkumných projektů zaměřených na harmonizaci rodiny a zaměstnání, dělbu rolí, mezinárodní srovnání rodinné politiky, demografické chování, sociálně-právní ochranu dětí a předškolní péči o děti.​

 
Ruth Hofmeister - Německo

Německá porodní asistentka pracující v porodním domě ve Stuttgartu.
Od roku 2008 samostatná porodní asistentka, která pomáhá rodinám najít vlastní cestu k přirozenému a vědomému těhotenství, porodu a prvnímu roku života jejich dítěte. V tomto duchu zajišťuje porody doma a v porodním domě (v ambulanci porodních asistentek a v porodním domě Geburtshaus Stuttgart-Mitte). Obě instituce jsou provozovány skupinou samostatných porodních asistentek. Je rovněž manažerkou kvality porodního domu a je zodpovědná za zajištění toho, aby byly splněny všechny požadavky německých porodních nařízení. Jako mluvčí porodních asistentek organizovaných v německé Unii porodních asistentek (Deutscher Hebammenverband) ve Stuttgartu hájí zájmy všech porodních asistentek a právo všech žen volit si vlastní způsob porodu. Ruth je také matkou dvou dětí.DrS. Jolanda Liebregts   

Proč je stále výhodné rodit doma
Komunitní porodní asistentka, koordinátorka center porodních asistentek v regionu Hertogebosh, Holandsko. Jolanda je dva roky lektorkou seminářů zaměřující se na vzdělávání českých porodních asistentek k rozvíjení jejich autonomie, vedoucí k péči založené na důkazech (evidence based) a čerpající z příkladů zahraniční praxe. V lednu 2018 obdržela prestižní  ocenění BART AWARD za rozvíjení interdisciplinární spolupráce. Vystudovala psychologii (2001) a porodní asistenci (2005) na universitě v Maastrichtu. Začala pracovat jako komunitní porodní asistentka v různých porodních centrech, po roce se usadila v Boxtelu, v centru porodní asistence (Verloskundig Centrum Midden Brabant - VCMB), které se zaměřuje na komunitní práci, především v terénu a domácnostech svých klientek. V tomto centru pracuje se třemi kolegyněmi a mají v péči průměrně 450 žen za rok. Vedle své práce porodní asistentky v komunitním prostředí je Jolanda předsedkyní komise 14 spolupracujících center porodních asistentek v okolí Den Bosch. Hlavním posláním své práce v dnešním Nizozemsku je pro ni: „…střežení hodnoty zachování fyziologie v porodní péči a prožívání tohoto opatrovnictví, nejen v praxi ale i v politice…“.


PhDr. Marek Herman

Pedagog a lektor osobního rozvoje. Externě přednáší na Universitě Palackého v Olomouci a VŠE Praha. Stál u začátku projektu „Začít spolu“, programu zaměřeného na výchovu dětí v mateřských školách, spolu s doc. Soňou Hermochovou se také podílel na vzniku programu „Dokážu to?“. Vede svoje vlastní semináře zaměřené hlavně na dvě velká témata: sebepoznání a na výchovu malých dětí do šesti let. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Byl také jedním z klíčových lidí, kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR. Napsal knihu „Najděte si svého marťana“, která se stala bestsellerem českých rodičů a pedagogů. „Když se vrátíte domů, tak vás to vždycky pohladí“ je jednoduchá myšlenka, která ho pohání a spojuje všechno, co dělá.

 

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

vedoucí Ústavu demografie a aplikované statistiky FRRMS Mendelovy univerzity v Brně.
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D se na Ústavu demografie a aplikované statistiky Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně odborně zaměřuje na problematiku kvality lidských zdrojů v kontextu demografických indikátorů zejména v prostředí České republiky a Evropy. Dílčím profesním zájmem je geografie zdraví v souvislosti s demografickými trendy a socio-ekonomickým a přírodním prostředím.

 

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Studia na Lékařské fakultě JEP v Brně završil v roce 1978. Od roku 1978 do roku 2002 pracoval na Gynekologicko porodnické klinice Masarykovy univerzity v Brně.  Primářem gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava je od roku 2003. Současně vykonává funkci náměstka ředitele pro vědu, výzkum a školství. Je žádaným a vyhledávaným specialistou. Má za sebou dlouhodobou a rozsáhlou pedagogicko-odbornou činnost. 0d roku 2008 je garantem gynekologie a porodnictví Katedry zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Je předsedou Jihlavské medicínské akademie a šéfredaktorem Moderní gynekologie a porodnictví. Je členem výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků. Publikační činnost představuje 263 odborných sdělení, je autorem 6 učebnic, u dalších 4 je spoluautorem. Absolvoval stáže na klinikách v Nimes ve Francii a v Mölndalu ve Švédsku. Je ženatý, má jedno dítě. Největší zálibou je cestování a četba historické literatury faktu, kde podle jeho slov vždy zjistí, jak se máme v současnosti dobře.

 

Mgr. Petra Alexová

pracuje na částečný úvazek jako psycholožka v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, ve své soukromé praxi se terapeuticky věnuje ženám v období těhotenství a raného mateřství, je také laktační poradkyní, lektorkou novorozeneckých masáží, pracuje i s Metamorfní technikou. V současné době je součástí výcvikové skupiny Transitions - léčba porodního traumatu a věří tomu, že období Porodu s velkým P, který zahrnuje období od početí až po jeden rok věku dítěte, je pro vývoj jedince nejzásadnější.
 

 

Nela Faltusová

V současné době působí jako právnička Ligy lidských práv a doktorandka na Masarykově univerzitě. V Lize se věnuje zejména zdravotnickému právu a právu psychiatrických pacientů. Zároveň také koordinuje internetovou poradnu „Férová nemocnice“, do které chodí dotazy týkající se práv pacientů, rodiček nevyjímaje. S problematikou porodnictví přišla úzce do styku při tvorbě grantových projektů, jejichž prostřednictvím se Liga snaží dopomoct změnám včetně úpravy legislativy týkající se porodních domů.


Eliška Lukonchik

Je maminkou 11-ti letého syna. Posledních 10 let se profesně věnuje systému One Brain, jenž je součástí konceptu Three in One (obecně známá jako kineziologie) a "alternativním" výchovným a vzdělávacím metodikám jako je např. metoda Marie Montessori, Výchova bez poražených. V roce 2015 úspěšně ukončila odborný kurz pro pečující o děti ve věku 0-6 let, jehož součástí byl rovněž modul Respektovat a být respektován a modul první pomoci ZdrSem. Je absolventkou základního kurzu aromaterapie u pana Hádka a celé řady odborných kurzů souvisejících s tématikou výchovy dětí, homeopatie, alternativních směrů ve stravování a péči o tělo, v psychosomatice, osobního rozvoje, aj. Pořádá individuální sezení v systému One Brain, semináře pro ženy se zaměřením na nacházení vlastních cest a sebeobjevování a další tématicky zaměřené semináře. Zcela zásadní je pro ni partnerský přístup (nejen) k dětem, respektování vzájemných postojů a především zachování úcty při jakémkoli kontaktu s další bytostí. Je spoluzakladatelkou a ředitelkou Sdružené školy Brno.

 

 

Mgr. Petr Hladík

je český politik (člen KDU-ČSL), projektový manažer a informatik, od roku 2014 zastupitel města Brna (od roku 2016 první náměstek primátora), od roku 2010 zastupitel městské části Brno-sever (od roku 2015 také místostarosta), v letech 2012 až 2015 předseda Mladých lidovců. Petr Hladík je také poskytovatelem záštity nad naší konferencí a hlavně tatínek 4 dětí.

 


 

 

Mgr. Marek Šlapal

je český politik a pedagog, od roku 2012 zastupitel Jihomoravského kraje (v letech 2012 až 2015 radní, od února 2015 pak náměstek hejtmana), v letech 2010 až 2012 starosta městské části Brno-Žabovřesky, člen ČSSD. V soukromém životě je také otcem dcery.

 

Partneři

Den těhotenství
Jana Klaclová - +420 774 115 319
E-mail: info@dentehotenstvi.cz

Přihlašte se k odběru novinek o akci: