Memorandum Světového dne těhotenství 7. květen

Podporujeme:

  1. fyziologické těhotenství a porod jako přirozenou součást reprodukčního zdraví ženy, nikoliv jako nemoc vyžadující rutinní lékařské zákroky
  2. plnou a nestrannou informovanost o jednotlivých vyšetřeních v těhotenství včetně informace o jejich dobrovolném nikoliv povinném absolvování
  3. rychlejší proměnu (humanizaci) porodnictví ve všech jeho aspektech a to tak, aby bylo dbáno o psychické, emoční a fyzické pohodlí rodičky
  4. právo ženy na možnost volby místa a průběhu porodu dle svého porodního plánu
  5. podávání pravdivých informací o průběhu porodu a navrhovaných zdravotních postupech, bez manipulace a zastrašování rodičky, s možností je svobodně přijmout či odmítnout a to bez následného odsuzování
  6. právo rodičů zvolit si délku pobytu sebe a svého dítěte v porodnici, včetně možnosti ambulantního porodu a to bez odsuzování a zastrašování
  7. podporu plného bondingu jako součást rutinní praxe u každého porodu bez nutnosti o to žádat, a neoddělitelnost matky a jejího dítěte s právem na nepřetržitou podporu této jednoty po celou dobu pobytu v porodnici
  8. dodržování bezplatné účasti doprovodu u porodu dle Zákona o zdravotních službách
  9. sladění legislativy ČR se směrnicí 80/155/EU (tak jak vyplývá z povinností  členského státu EU) upravující práci samostatných porodních asistentek jako plně kompetentních osob v péči o fyziologické těhotenství a porod. 
  10. rodiny s dětmi jako důležitý základ integrity místní komunity, obce a státu

Partneři